Postupující na MČR na krátké trati

By   23.5.2016

Výňatek z prováděcích pokynů:
4. Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR na krátké trati
1. Termín: 25. – 26. 6. 2016 (25. 6. – semifinále, 26. 6. – finále).
2. Pořadatel: SK Praga (PGP).
3. Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a jsou:
– v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 držiteli soutěžní licence E, R, A nebo B;
…..
Dále postupují dle prováděcích pokynů postupují.
- závodníci, kteří se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21 umístili na Mistrovství oblasti na krátké trati ve své oblasti na prvním místě mezi závodníky bez práva startu podle předchozích bodů; podmínkou je zveřejnění výsledků Mistrovství oblasti na krátké trati do 31. 5.2016 v IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/).

Z Vysočiny to jsou:
D16   Drábková Eliška        TTR0151
H16   Rosecký Jan              PZR0106

Pozvánka na ustavující valnou hromadu

By   17.5.2016

Pozvánka na ustavující valnou hromadu Krajského svazu ČSOS Vysočina, jako pobočného spolku

Jednání ustavující valné hromady Krajského svazu ČSOS Vysočina, jako pobočného spolku, se uskuteční v sobotu 21.5.2016 od 12.30 hod. v Lučici, v budově sportovních kabin fotbalového hřiště (centrum 6. závodu Ligy Vysočiny).

Na jednání valné hromady bude každý klub zastupovat 1 delegát s právem hlasovat.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
  3. Schválení programu jednání
  4. Seznámení se stanovami hlavního spolku ČSOS
  5. Založení pobočného spolku, určení názvu a sídla
  6. Organizace činnosti pobočného spolku dle stanov hlavního spolku ČSOS
  7. Volba statutárního orgánu krajského svazu – předsedy krajského svazu
  8. Různé

Bodové hodnocení 5. závodu LV Jaro

By   11.5.2016

Bylo přidáno bodové hodnocení 5. závodu LV Jaro pořádaného oddílem RUZ. V kategorii D12 dojde na konci sezóny k úpravě bodového hodnocení u závodnic:

Blazková Veronika SJH0551 SJH Jindřichův Hradec
Nepustilová Katerina OSN0550 SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
Pilná Klára CHT0452 OOB SK Chrast

Tyto závodnice dostanou na konci sezóny průměr, neboť nedokončili závod kvůli chybě v popisech.