Author Archives: Zdeněk Kopecký

Právo startu na MČR ve sprintu

By   22.4.2019

Z mistrovství Oblasti Vysočina ve sprintu konaného dne 13. 4. 2019 v Nové Vsi u Chotěboře se v souladu se Soutěžním řádem soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcími předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2019 kvalifikovali na Mistrovství ČR ve sprintu dne 18. 5. 2019 v Čáslavi v jednotlivých kategoriích tito závodníci:

D16 Nela Kubáková SJH,  D18 Klára Dočkalová SJI,  D20 Aneta Nechutová SJI,  D21 Jana Benešová CTB H16 Jáchym Hojný SJH,  H18 Matěj Cícha TTR,  H20 Vojtěch Veselý SJH,  H21 Jeroným Kamenický OSN

Měsíčník Metodické listy ČSOS

By   15.4.2019

Český svaz orientačních sportů vydává od letošního roku nový internetový měsíčník Metodické listy ČSOS, který by měl přinést trenérům a organizátorům OB aktivit metodickou podporu, informovat o novinkách a motivovat je k sdílení zkušeností, rad a tipů pro trénink. HTML verze najdete zde:

Metodické listy 1/2019;        Metodické listy 2/2019;        Metodické listy 3/2019;        Metodické listy 4/2019

V PDF podobě je najdete v sekci OB – Metodika a rozvoj zde.

Aktualizace záložky Soutěže

By   14.4.2019

Obsah záložky „Soutěže“ na horní liště byl aktualizován. Byly doplněny údaje o činnosti a novém složení soutěžní komise. V položce „Dokumenty“ najdete veškeré potřebné soutěžní dokumenty k závodům a soutěžím Oblasti Vysočina včetně nového Soutěžního řádu soutěží Oblasti Vysočina v orientačním běhu a Prováděcích předpisů k soutěžím Oblasti Vysočina v orientačním běhu v roce 2019. K dispozici jsou mapové předpisy a mapové klíče.

V položce „Výsledky“ najdete všechny výsledky soutěží Oblasti Vysočina v orientačním běhu v roce 2018 a v roce 2017. Pro milovníky statistických údajů je k dispozici tabulka s pořadím klubů podle počtu získaných medailí na mistrovstvích Oblasti Vysočina v roce 2018.

Informace ze Shromáždění sekce OB (ShS) a Valné hromady ČSOS (VH) dne 8. 12. 2018

By   10.12.2018

Na ShS jsem citoval usnesení Shromáždění Oblasti Vysočina: „SOV navrhuje zrušit rozdělení ŽB Čechy na 2 části z důvodů ekonomické nevýhodnosti pro pořádání, omezení konfrontace se soupeři v žákovských a dorosteneckých kategoriích a snížení pestrosti terénů pro závody“. Doložil jsem to počty účastníků na všech závodech ŽB – pořadatelé na Vysočině SJI a SJH měli nejnižší počty startujících. Následovala rozsáhlá diskuze o změnách systému soutěží, zejména o rozdělení M ČR klubů a M ČR oblastních výběrů žactva. Petr Klimpl mě informoval, že letos se některé kluby z VČ (JIL, STH, VRL, CHC) a JČ (API, CST, OPI) oblasti přihlásily do ŽB – Čechy západ, prý se jednalo o cca 150 závodníků. Ověřil jsem si to v ORIS, jednalo se maximálně o 60 závodníků, kteří by podle rozhodnutí Soutěžní komise sekce OB měli příští rok povinně startovat v ŽB – Čechy východ (povinně oblasti JČ, VY a VČ), zápis zde.                                    ShS určilo nový klíč delegátů na příští ShS: Každá oblast je oprávněna vyslat dva delegáty a další místa do celkového počtu 40 delegátů (zvýšeno ze stávajících 35) budou rozdělena mezi jednotlivé oblasti poměrně dle počtu registrovaných sportovců nad 10 let. Za Oblast Vysočinu tak příští rok budou nejméně 3 delegáti. Usnesení ShS zde. Podrobný zápis z jednání ShS je tady.                                                                             Na VH jsem oponoval požadavku Klimpla na pořádání oblastních závodů v termínech celostátních závodů (MČR, ŽA, ŽB), neboť v malých oblastech jako je Vysočina to nemá z hlediska počtu účastníků (cca 200, tj. polovina běžného počtu) ani ekonomiky smysl.                                                                                         Libor Slezák navrhnul příspěvek 25 000 Kč každé oblasti na podporu oblastních závodů OB v menších oblastech. Aby Klimpl zabránil přijetí tohoto návrhu, dal protinávrh příspěvek 20.000 Kč každému krajskému svazu. V hlasování získal Slezákův návrh 20 hlasů ze 46 účastníků, Klimplův návrh 9 hlasů. Nebylo odsouhlaseno, nicméně jak Ivan Matějů tak Klimpl se vyjádřili, že podporou oblastních závodů v menších oblastech se bude vedení svazu zabývat a asi bude nalezen pro příští rok nějaký kompromis. Usnesení VH zde. Podrobný zápis z jednání VH je tady. Pohled Klimpla na jednání ShS a VH je zde. S Klimplem jsem projednal záležitost výpočtu průměrné hodnoty bodů v oblastních žebříčcích v systému ORIS. Detaily mám dořešit s Janem Fialou, členem soutěžní komise sekce OB, který má na starosti klasifikační řád. O výsledku budu informovat.                                                                                    S Klimplem jsem dále projednal slučitelnost veteránských kategorií v oblastním žebříčku a v žebříčku B v případě společného závodu. Obdobně jako ve VČ oblasti upravíme soutěžní řád Oblasti Vysočina takto: „Podkategorie B v závodě ŽB – ČV se započítávají do Ligy Vysočiny jako podkategorie C. Vzhledem k výpočtu žebříčku B a zároveň Ligy Vysočiny poběží tyto pospojované kategorie na společných tratích: D35B+D40B, D45B+D50B, D55B+D60B, D65B+D70B, H35B+H40B, H45B+H50B, H55B+H60B, H65B+H70B.“ Výše startovného pro závodníky Oblasti Vysočina, kteří nebudou přihlášeni do ŽB – ČV, bude řešena slevou ve výši rozdílu startovného v závodech těchto žebříčků obdobně jako to letos řešil SJH.                                                                                                                                                                Po zkušenostech z jednání v Praze a fungování soutěžní komise Oblasti Vysočina jako spící Šípkové Růženky jsem se rozhodl přihlásit za člena soutěžní komise, abych uplatnil všechny zkušenosti, které jsem v poslední době nasbíral při řešení problémů soutěžní komise.