Category Archives: Sdělení

Informace ze Shromáždění sekce OB (ShS) a Valné hromady ČSOS (VH) dne 8. 12. 2018

By   10.12.2018

Na ShS jsem citoval usnesení Shromáždění Oblasti Vysočina: „SOV navrhuje zrušit rozdělení ŽB Čechy na 2 části z důvodů ekonomické nevýhodnosti pro pořádání, omezení konfrontace se soupeři v žákovských a dorosteneckých kategoriích a snížení pestrosti terénů pro závody“. Doložil jsem to počty účastníků na všech závodech ŽB – pořadatelé na Vysočině SJI a SJH měli nejnižší počty startujících. Následovala rozsáhlá diskuze o změnách systému soutěží, zejména o rozdělení M ČR klubů a M ČR oblastních výběrů žactva. Petr Klimpl mě informoval, že letos se některé kluby z VČ (JIL, STH, VRL, CHC) a JČ (API, CST, OPI) oblasti přihlásily do ŽB – Čechy západ, prý se jednalo o cca 150 závodníků. Ověřil jsem si to v ORIS, jednalo se maximálně o 60 závodníků, kteří by podle rozhodnutí Soutěžní komise sekce OB měli příští rok povinně startovat v ŽB – Čechy východ (povinně oblasti JČ, VY a VČ), zápis zde.                                    ShS určilo nový klíč delegátů na příští ShS: Každá oblast je oprávněna vyslat dva delegáty a další místa do celkového počtu 40 delegátů (zvýšeno ze stávajících 35) budou rozdělena mezi jednotlivé oblasti poměrně dle počtu registrovaných sportovců nad 10 let. Za Oblast Vysočinu tak příští rok budou nejméně 3 delegáti. Usnesení ShS zde. Podrobný zápis z jednání ShS je tady.                                                                             Na VH jsem oponoval požadavku Klimpla na pořádání oblastních závodů v termínech celostátních závodů (MČR, ŽA, ŽB), neboť v malých oblastech jako je Vysočina to nemá z hlediska počtu účastníků (cca 200, tj. polovina běžného počtu) ani ekonomiky smysl.                                                                                         Libor Slezák navrhnul příspěvek 25 000 Kč každé oblasti na podporu oblastních závodů OB v menších oblastech. Aby Klimpl zabránil přijetí tohoto návrhu, dal protinávrh příspěvek 20.000 Kč každému krajskému svazu. V hlasování získal Slezákův návrh 20 hlasů ze 46 účastníků, Klimplův návrh 9 hlasů. Nebylo odsouhlaseno, nicméně jak Ivan Matějů tak Klimpl se vyjádřili, že podporou oblastních závodů v menších oblastech se bude vedení svazu zabývat a asi bude nalezen pro příští rok nějaký kompromis. Usnesení VH zde. Podrobný zápis z jednání VH je tady. Pohled Klimpla na jednání ShS a VH je zde. S Klimplem jsem projednal záležitost výpočtu průměrné hodnoty bodů v oblastních žebříčcích v systému ORIS. Detaily mám dořešit s Janem Fialou, členem soutěžní komise sekce OB, který má na starosti klasifikační řád. O výsledku budu informovat.                                                                                    S Klimplem jsem dále projednal slučitelnost veteránských kategorií v oblastním žebříčku a v žebříčku B v případě společného závodu. Obdobně jako ve VČ oblasti upravíme soutěžní řád Oblasti Vysočina takto: „Podkategorie B v závodě ŽB – ČV se započítávají do Ligy Vysočiny jako podkategorie C. Vzhledem k výpočtu žebříčku B a zároveň Ligy Vysočiny poběží tyto pospojované kategorie na společných tratích: D35B+D40B, D45B+D50B, D55B+D60B, D65B+D70B, H35B+H40B, H45B+H50B, H55B+H60B, H65B+H70B.“ Výše startovného pro závodníky Oblasti Vysočina, kteří nebudou přihlášeni do ŽB – ČV, bude řešena slevou ve výši rozdílu startovného v závodech těchto žebříčků obdobně jako to letos řešil SJH.                                                                                                                                                                Po zkušenostech z jednání v Praze a fungování soutěžní komise Oblasti Vysočina jako spící Šípkové Růženky jsem se rozhodl přihlásit za člena soutěžní komise, abych uplatnil všechny zkušenosti, které jsem v poslední době nasbíral při řešení problémů soutěžní komise.

Nominační kritéria na IX. LODM 2019

By   5.12.2018

Ve dnech 23. – 28. 6. 2019 se uskuteční v Libereckém kraji Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže, na kterých nechybí ani orientační běh. Krajský svaz ČSOS Vysočina vypisuje nominační kritéria pro uvedenou akci, která lze nalézt v tomto dokumentu. Doporučujeme jejich pečlivé prostudování všem případným zájemcům, jejich rodičům, trenérům a zástupcům jednotlivých klubů. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Aleše Petráčka.

Stížnost na výpočet průměrů

By   14.11.2018

Rozdíly v SŘ (soutěžním řádu) naší oblasti a SŘ ČSOB (kdy a za jakých podmínek se uděluje průměr) jsou předmětem stížnosti Zdeňka Kopeckého. Soutěžní komise rozhodla následovně:
Individuální žebříčky (LigyVysočiny – jaro a podzim) nepřepočítávat.
Výsledky pro Ligu Vysočiny klubů přepočítat.
Podrobnosti naleznete v příloze.

Jako předseda soutěžní komise nesu plnou vinu za vzniklou situaci, proto podávám k 30.11.2018 demisi

Vladislav Hrstka

Hodnocení LV

By   6.11.2018

Hodnocení Ligy Vysočiny (LV) za r. 2018

Proti závodům Zařazených do LV pořádaných oddíly z Vysočiny nebyl podán žádný protest.Na stránkách obpostupy.cz je zveřejněno 12 ze 13 závodů.Dodržování směrných časů hodnotím jako velmi dobré.  Výraznější odchylky se objevily v kategoriích D18, D65 a H18 (jen na krátké trati).

Tabulky jsou v příloze